PROŠIRUJEMO NAŠE KAPACITETE

Danas su počele sa radom 3 radne sobe, koje su dograđene u objektu „Čarolija“. Primljeno je 70 deteta sa teritorije naše opštine.