Opšti raspored dnevnog boravka u grupi

Na ovoj strani možete pročitati opšti raspored denvnog boravka u grupi. Svaka od navedenih aktivnosti ima svoju funkciju i ne može se smatrati važnijom od ostalih. Raspored je fleksibilan i kad god se ukaže potreba može se odstupiti od planiranog vodeći računa o uzrasnim i individualnim potrebama i modućnostima dece, uslovima rada, aktuelnim zbivanjima, vremenskim prilikama i slično.

CELODNEVNI BORAVAK ZA DECU OD 1 – 3 GODINE

MLAĐA I SREDNJA GRUPA

OD DO AKTIVNOST
05.30 07.30 PRIJEM DECE
07.30 08.15 DORUČAK
08.15 10.00 IGRA I AKTIVNOST DECE
10.00 10.45 UŽINA
10.45 12.15 SPAVANJE
12.15 13.00 USTAJANJE I PRIPREMA DECE ZA RUČAK
13.00 13.30 RUČAK
13.30 16.30 IGRA I AKTIVNOST DECE I PRIPREMA ZA POLAZAK KUĆI

STARIJA GRUPA

OD DO AKTIVNOST
05.30 07.30 PRIJEM DECE I JUTARNJE TELESNE AKTIVNOSTI
07.30 08.00 DORUČAK
08.00 10.15 IGRA I AKTIVNOST DECE
10.15 10.45 UŽINA
10.45 12.30 SPAVANJE
12.30 13.00 USTAJANJE I PRIPREMA DECE ZA RUČAK
13.00 13.30 RUČAK
13.30 16.30 IGRA I AKTIVNOST DECE I PRIPREMA ZA POLAZAK KUĆI

CELODNEVNI BORAVAK ZA DECU OD 3 – 6.5 GODINA

MLAĐA GRUPA

OD DO AKTIVNOST
05.30 07.30 PRIJEM DECE I JUTARNJE TELESNE AKTIVNOSTI
07.30 08.00 DORUČAK
08.00 10.30 IGRA I AKTIVNOST DECE
10.30 10.50 UŽINA
10.50 12.30 SPAVANJE
12.30 13.10 USTAJANJE I PRIPREMA DECE ZA RUČAK
13.10 13.30 RUČAK
13.30 16.30 IGRA I AKTIVNOST DECE I PRIPREMA ZA POLAZAK KUĆI

SREDNJA GRUPA

OD DO AKTIVNOST
05.30 07.30 PRIJEM DECE I JUTARNJE TELESNE AKTIVNOSTI
07.30 08.10 DORUČAK
08.10 10.45 IGRA I AKTIVNOST DECE
10.45 11.05 UŽINA
11.05 12.30 SPAVANJE
12.30 13.10 USTAJANJE I PRIPREMA DECE ZA RUČAK
13.10 13.30 RUČAK
13.30 16.30 IGRA I AKTIVNOST DECE I PRIPREMA ZA POLAZAK KUĆI

STARIJA GRUPA

OD DO AKTIVNOST
05.30 07.30 PRIJEM DECE I JUTARNJE TELESNE AKTIVNOSTI
07.30 08.10 DORUČAK
08.10 10.45 IGRA I AKTIVNOST DECE
10.45 11.05 UŽINA
11.05 12.30 SPAVANJE
12.30 13.10 USTAJANJE I PRIPREMA DECE ZA RUČAK
13.10 13.30 RUČAK
13.30 16.30 IGRA I AKTIVNOST DECE I PRIPREMA ZA POLAZAK KUĆI

PRIPREMNO-PREDŠKOLSKI PROGRAM

1. SMENA

OD DO AKTIVNOST
7.30 PRIJEM DECE I PRVA USMERENA AKTIVNOST
8.45 UŽINA
09.15 12.00 SLOBODNE I USMERENE AKTIVNOSTI I POSEBNI PROGRAMI
12.00 ODLAZAK KUĆI

2. SMENA

OD DO AKTIVNOST
12.00 PRIJEM DECE I PRVA USMERENA AKTIVNOST
13.45 UŽINA
14.15 16.30 SLOBODNE I USMERENE AKTIVNOSTI I POSEBNI PROGRAMI
16.30 ODLAZAK KUĆI

2. SMENA – „ČAROLIJA“

OD DO AKTIVNOST
14.30 PRIJEM DECE I PRVA USMERENA AKTIVNOST
15.30 UŽINA
16.00 18.30 SLOBODNE I USMERENE AKTIVNOSTI I POSEBNI PROGRAMI
19.30 ODLAZAK KUĆI