Saradnja sa roditeljima

SARADNJA SA RODITELJIMA NAM JE TOPLA, SRDAČNA I OBOSTRANA. VEOMA NAM JE VAŽNO DA UJEDINIMO NAPORE I USGLASIMO STAVOVE I TADA DOLAZIMO DO OČEKIVANIH REZULTATA RADA.

Saradnja porodice i vrtića važan je preduslov optimalnog razvoja i vaspitanja deteta. Profesionalna uloga vaspitača i žvotna uloga roditelja su slične. Polaskom deteta u vrtić roditelji i vaspitači postaju saradnici i na zajedničkom zadatku nege, vaspitanja i obrazovanja deteta. Zbog toga je važno da roditelji i vaspitači u međusobnu saradnju ulažu mnogo poverenja, otvorenosti, tolerancije i spremnosti za uvažavanje ličnih i profesionalnih kompetencija, razmenu informacija o detetu, usklađivanje vaspitnih uticaja i zajedničko rešavanje problema u razvoju deteta.

Roditelje prvo upoznamo sa:

1. Ciljevima
2. Načinom rada u vrtiću
3. Sadržajima

A vaspitači se upoznaju sa:

1. Uslovima u kojima dete odrasta
2. Stavovima roditelja u vaspitanju dece.

Prvi i najvažniji uslov je obostrano POVERENJE, zatim spremnost na saradnju, međusobno uvažavanje, podrška i objektivnost o mogućnostima deteta.

U vrtiću “Sunce” organizujemo razne oblike saradnje sa roditeljima:

Informisanje o svemu što je važano za razvoj,vaspitanje i obrazovanje deteta
Individualni razgovori
Svakodnevna komunikacija
Grupni razgovori
Pano-oglasna table
Roditeljski sastanci
Priredbe za roditelje
Zajedničke aktivnosti

KADA DETE PRVI PUT DOĐE U VRTIĆ I UOČI PRIJATELJSKI I SRDAČAN ODNOS IZMEĐU VASPITAČA I RODITELJA STEĆI ĆE POVERENJE I LAKŠE ĆE SE UKLJUČITI U NOVU SREDINU. OSEĆAĆE SE BEZBEDNIM I PRIHVAĆENIM.

KUĆNI RED I PRAVILA VRTIĆA:

Zaštita zdravlja i sigurnost vaše dece osnovni je zadatak. Zato vas molimo da uvažite sledeće zahteve,uputstva,predloge;
Poštujte radno vreme vrtića i ne kasnite po svoje dete,jer na taj način poštujete njegovu potrebu za sigurnošću i osećaj za red;
Molimo vas da se lično javite vaspitaču kada dovodite dete i dolazite po njega;
Neophodno je da vaše vaspitače obavestite o svakoj eventualnoj promeni broja telefona;
Molimo roditelje koji ne žive zajedno da upoznaju vaspitače o staratelju i pravima drugog roditelja;
Kako bi osigurali bezbedni boravak u vrtiću informišite vaspitače o detetovim posebnim potrebama;
Kako bi zaštitili zdravlje sve dece,potrebno je da bolesno dete ne dovoditi u vrticć,a nakon bolesti doneti lekarsko uverenje;
Ako je vašem detetu prepisana trajna terapija lekovima obavestite trijažnu sestru i vaspitače;
Slavite li rođendan ili je u pitanju neka druga svečanost donosite isključivo prehrambene proizvode koji imaju istaknutu deklaraciju;
Molimo vas da obuveni ne ulazite u dečije sobe,kako biste osigurali higijenske uslove i zaštitili zdravlje svoje dece;
Vrtić je detetu drugi dom. Kako bi boravak u vrtiću vašem detetu bio što lepši predlažemo:
Pravovremeno obavestite vaspitače o promeni u porodici koja može bitno uticati na dete ili njegov boravak u vrtiću;
Oblačite dete u višslojnoj i slojnoj odeći,koja mu je udobna za igru,lako se skida i oblači i obuću prikladnu vremenskim uslovima;
Odazovite se na roditeljske sastanke i pozive vaspitača i stručnih saradnika na individualne razgovore ili ih sami inicirajte ukoliko se za to ukaže potreba;
Partite informacije u kutćima za roditelje i oglasnim tablama.

ZABRANJENO JE:

Pušiti u svim unutrašnjim i spoljašnjim prostorijama vrtića.
Donošenje torti, sladoleda, kolača…
Dolazak u vrtiću u alkoholisanom stanju ili drugom neprimerenom stanju.
Psovke,svađe i drugi oblici neprimerene komunikacije.
Unošenje oružja i ostalih opasnih predmeta.
Dovođenje životinja u prostorijama vrtića osim kao deo planiranih aktivnosti sa decom.
Prolaženje prostorijama namenjenim za osoblje vrtića.

RODITELJ IMA PRAVO:

Da traži i dobije informacije ili stručne savete vezane za rast i razvoj, vaspitne postupke, aktivnosti u grupi i drugo.
Da učestvuje u dečijem životu u vrtiću.
Da predlaže, učestvuje i vrednuje uslove boravka deteta u vrtiću, odnosno celokupni vaspitno-obrazovni rad.

Svaki vaš predlog pažljivo ćemo razmatrati, a Vašim se pohvalama radujemo.

BRINIMO O DECI ZAJEDNO

Saradnja između predškolske ustanove i porodice je od najvećeg značaja za ostvarivanje ciljeva vaspitno obrazovnog rada i polazi od stanovišta da porodica ima ključnu ulogu u životu deteta.

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama porodice doprinosi razvoju saradnje na način koji odgovara porodici i doprinosi ostvarivanju osnovnih ciljeva i zadataka vaspitno obrazovnog procesa.

Prvi korak u planiranju saradnje predstavlja upoznavanje mogućnosti i očekivanja porodice.

Osnovni princip saradnje sa porodicom baziraju se na negovanju partnerskih odnosa,poštovanju ličnosti i uloge roditelja, širokoj ponudi raznih mogućnosti za uključivanje roditelja, uvažavanje ideja, ideji da saradnja kao proces zahteva vreme, strpljivost i zajedničku odgovornost.

Oblici saradnje sa porodicom:

1. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA VASPITAČA I RODITELJA – poseta vrtiću, razgovor u vreme dovođenja i odvođenja, individualni razgovori.

2. PISANA KOMUNIKACIJA – panoi, kutak za roditelje, poruke, brošure, portfolio, individualne beležnice.

3. UČEŠCE RODITELJA U RADU SA DECOM – u dogovoru sa vaspitačem roditelj može da se uključi kao realizator nekih aktivnosti, kao saradnik vaspitaču u relizaciji aktivosti ili da pruži podršku detetu u procesu adaptacije.

4. RODITELJSKI SASTANCI – sa ciljem upoznavanja roditelja sa životom i radom vrtića, tematski u odnosu na vaspitno obrazovni rad, vaspitanje i obrazovanje deteta. Poseban vid ukljčivanja roditelja u život i rad ustanove je kroz rad Saveta roditelja.

5. DANI OTVORENIH VRATA – organizuje se jednom ili dva puta mesečno, gde roditelji posmatraju aktivnosti svoje dece, zatim razgovori sa vaspitačima.

6. SUGESTIJE RODITELJA – iako smo mi zaista uvek otvoreni za svaki oblik saradnje sa roditeljima, i spremni za svaku pohvalu ili sugestiju, nudimo i roditeljima mogućnost da svoja zapažanja dostave anonimno.