Savet roditelja

U cilju unapređenja kvaliteta vaspitanja i obrazovanja za svu decu želimo da utičemo na vas roditelje da aktivno učestvujete u organizaciji rada vrtića i da negujete partnerski odnos sa vaspitačima.

Savet roditelja je savetodavno telo koje ima važnu ulogu u kreiranju podsticajnog i bezbednog okruženja za decu i stvaranju radne i tople atmosfere u ustanovi. Savet roditelja predstavlja sponu između drugih roditelja, vaspitača, organa upravljanja i dece.

Svi roditelji mogu biti birani za predstavnike u savetu roditelja. Međutim, prednost bi trebalo da imaju roditelji koji ispunjavaju određene kriterijume:

  • Želju za angažovanjem
  • Komukativnost
  • Sposobnost rada u timu
  • Organizacijske sposobnosti
  • Spremnost da se vreme uloži u ispunjavanje obaveza predstavnika saveta roditelja

Koje prednosti imaju roditelji koji učestvuju u radu roditelja?

Učestvovanjem u radu saveta roditelja i saradnjom sa drugim roditeljima, vaspitačima, oni proširuju krug svojih polaznika i na interesantan i koristan način provode svoje slobodno vreme. Razmenjujući svoja iskustva sa iskustvima drugih roditelja, oni dobijaju nove ideje i pomoć u rešavanju dilema pri vaspitavanju svoje dece. Saveti roditelja pomaže roditeljima da postanu bolje informisani o vaspitanju i obrazovanju i kvalitetu provedenog vremena svoje dece izvan porodice. Svaki čovek poseduje različite sposobnosti i veštine. Neke od njih dolaze do izražaja u svakodnevnom životu, a neke ne. Kroz rad u savetima, roditelji imaju priliku da realizuju sposobnosti i veštine koje poseduju kao i da razvija neke nove. Vođenje kvalitetne komunikacije, učestvovanje u timskom radu i zajedničkom donosenju odluka, organizacija različitih aktivnosti, rukovođenje i rešavanje problema samo su neke od veština i sposobnosti koje dolaze do izražaja kroz rad u savetima roditelja. Savet roditelja ima svoj plan rada koji je sastavni deo Godišnjeg plana vaspitno-obrazovne ustanove. U savet roditelja bira se iz svake grupice po jedan roditelj.

SAVET RODITELJA:

1. Predlaže predstavnike roditelja dece u organ upravljanja.
2. Predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge timove ustanove.
3. Predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno vaspitnog rada.
4. Razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana, izveštaje o njihovom ostvarivanju,vrednovanju i o samovrednovanju.
5. Razmatra i prati uslove za rad ustanove,bezbednost i zaštitu dece.
6. Daje saglasnost na program nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju.

Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru i stručnim organima ustanove. Članovi saveta roditelja biraju se na period od četiri godine, a mandat može prestati ranije ukoliko dete završi ili napusti vrtić. U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje pripadnici nacionalne manjine, odnosno etičke grupe u savetu roditelja srazmerno su zastupljeni i predstavnici nacionalne manjine, odnosno etničke grupe. U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje deca sa smetnjama u razvoju, član saveta roditelja je i predstavnik roditelja dece sa smetnjama u razvoju.

Poštovani roditelji,

Vaše je pravo, obaveza i zadovoljstvo da brinete o svojoj deci.

Inicirajte osnivanje saveta roditelja opštine u kojoj živite i aktivno učestvujete u njegovom radu.

Svojim znanjem, veštinama, iskustvom, posvećenošću i uloženim vremenom doprinesite boljoj budućnosti SVE dece.

DETE IMA POTREBU ZA:
integritetom, autonomijom, saznavanjem, mirom, kreativnošću, smislom, redom, odmorom, slobodom izbora, razvojem, igrom, izražavanjem, zaštitom, lepotom, skladom, potrebu za dodirom, ljubavlju, uzajamnošću, zahvalnošću, razumevanjem, odgovornošću, učestvovanjem, poverenjem, podsticajem, toplinom, poštovanjem, iskrenošću, uživanjem.

KADA SU POTREBE ZADOVOLJENE DETE SE OSEĆA:
Prijatno, ganuto, uključeno, oduševljeno, osveženo, rasterećeno, opušteno, radosno, čudesno, živahno, zadivljeno, iznenađeno, ljubopitivo, čudesno, poletno, spokojno, srećno, blaženo, staloženo, zadovoljno, bezbrižno, nadahnuto, razdragano.