SPISAK PRIMLJENE DECE I LISTA ČEKANJA PO OBJEKTIMA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GOD.

Molimo roditelje primljene dece da blagovremeno odrade lekarski pregled (u toku leta), kako bi izbegli eventualnu gužvu kod izabranog pedijatra.
Na sajtu Predškosle ustanove „Sunce“, kao i na fb stranici, biće obaveštenje o datumu potpisivanja ugovora . Pri potpisivanju ugovora u obavezi ste da lekarsko uverenje ponesete sa sobom i predate referentu Dejani Gvozdenović.

PRIMLJENA DECA – OBJEKAT SUNCE

PRIMLJENA DECA – OBJEKAT ČAROLIJA

LISTA PRIMLJENE DECE ZVEZDICA

LISTA ČEKANJA – OBJEKAT SUNCE

LISTA ČEKANJA – OBJEKAT ČAROLIJA

 

S poštovanjem,

Uptava PU „Sunce“