BROŠURE ZA RODITELJE

Dragi roditelji, pozivamo vas da na ovom linku i pogledate tri edukativne brošure sa sledećim temama:

1. Dobrobit dece predškolskog uzrasta;

2. Socijalno emocionalno učenje dece predškolskog uzrasta:

3. Vaspitanje pružanjem podrške i uspostavljanjem pravila;

Brošure sadrže kratke teorijske uvode o navedenim temama, ideje i predloge zajedničkih aktivnosti sa decom.

Za svaku od brošura imate kratke upitnike sa po tri pitanja, pa vas molimo kada pročitate brošure da ih popunite. Upitnike ćete popuniti tako što ćete kliknuti na kružić ispred odgovora i na kraju kliknuti „Submit“.

Nadamo se da će vam brošure biti korisne! Budite slobodni da podelite sa nama svoje mišljenje o brošurama!