KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“ KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“  KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU  2022/2023. GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece uzrasta 1 – 5,5 godina celodnevni program. Podnošenje zahteva za upis će se vršiti u periodu od 04.05.2022. do 31.5.2022. godine od 08:00 do 12:00 časova.   ***NAPOMENA*** S obzirom da se konkurs raspisuje jednom godišnje, a podnešeni zahtevi važe godinu dana, molimo roditelje da isplaniraju i blagovremeno podnesu zahtev za upis deteta. Dokumentacija koja je potrebna za upis deteta u.

KONKURS ZA UPIS DECE ZA PRIPREMNO-PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

KONKURS ZA UPIS DECE ZA PRIPREMNO-PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Na osnovu: Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. Zakoni, 10/2019, 27/2018 –dr zakon, 6/2020 i 129/2021) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, broj 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. Zakon i 10/2019,86/2019-dr. zakon,157/2020- dr. zakon,123/2021-dr. zakon i 129/2021) Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu („Sl. glasnik RS“, 44/2011).

KONKURS ZA UPIS DECE PU ” SUNCE”

KONKURS ZA UPIS DECE PU ” SUNCE”

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

PROŠIRUJEMO NAŠE KAPACITETE

PROŠIRUJEMO NAŠE KAPACITETE

Danas su počele sa radom 3 radne sobe, koje su dograđene u objektu “Čarolija”. Primljeno je 70 deteta sa teritorije naše opštine.

ZAVRŠETAK AKTIVNOSTI SUPER PROJEKTA

ZAVRŠETAK AKTIVNOSTI SUPER PROJEKTA

Aktivnosti SUPER projekta završene su 10. septembra 2021. Ostvareni su brojni rezultati na unapređenju i razvoju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa koncepcijom novih Osnova programa – Godine uzleta.   Rezultat 1. Jačanje profesionalnih kapaciteta JLS za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem: •    razvijen 1 program obuke za timove JLS; •    održano 7 obuka za predstavnike iz 50 JLS; •    obučeno 177 predstavnika JLS; •    razvijen.

Boravak u novim prostorijama “Zvezdica”

Boravak u novim prostorijama “Zvezdica”

Deca iz pripremno predškolskih grupa iz objekta “Čarolija” od danas borave u novim prostorijama u objektu “Zvezdica”-pri OŠ “Miloje Zakić”.

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“ KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“  KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU  2021/2022. GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis: Dece uzrasta 1-5,5 godina celodnevni program Dece za pripremno predškolski program (celodnevni boravak i program u trajanju od 4 časa). Zakonom je obavezan upis dece rođene u periodu od 01.03.2015. do 29.02.2016. godine. (celodnevni boravak i program u trajanju od 4 časa). Upis važi i za decu koja već pohađaju vrtić a rođena su u navedenom periodu. Upis će se vršiti u.

BROŠURE ZA RODITELJE

BROŠURE ZA RODITELJE

Dragi roditelji, pozivamo vas da na ovom linku i pogledate tri edukativne brošure sa sledećim temama: 1. Dobrobit dece predškolskog uzrasta; 2. Socijalno emocionalno učenje dece predškolskog uzrasta: 3. Vaspitanje pružanjem podrške i uspostavljanjem pravila; Brošure sadrže kratke teorijske uvode o navedenim temama, ideje i predloge zajedničkih aktivnosti sa decom. Za svaku od brošura imate kratke upitnike sa po tri pitanja, pa vas molimo kada pročitate brošure da ih popunite..

Obaveštenje

Obaveštenje

KONKURS ZA UPIS DECE U PU “SUNCE” KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

KONKURS ZA UPIS DECE U PU “SUNCE” KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece uzrasta 1-5,5 godina – celodnevni program. Zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu može podneti roditelj/staratelj : lično u objektu „Sunce“ u ulici Kosovskoj 36a u periodu od 02.11.2020. do 16.11.2020. godine od 08:00 do 11:00 časova. Uz zahtev, dobićete i spisak potrebne dokumentacije, koju treba da dostavite sa popunjenim zahtevom. Pri dolasku u ustanovu, u obavezi ste da nosite masku.

1 2 9 10