Obuka za mentore iz predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat

Od 12. Do 14. Septembra u Nišu održana je prva obuka za mentore iz predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat (Support to preschool education system reform in Serbia) koji finansira Evropska unija. Iz predškolske ustanove „Sunce“ obuci je prisustvovao stručni saradnik pedagog. Obuku su vodile prof. Dr Dragana Breneselović Pavlović, ključni ekspert za predškolsko vaspitanje i prof. Dr Živka Krnjaja, ekspert na projektu.

Cilj obuke „Mentorstvo u razvijanju inspirativne sredine za integrisano učenje dece“ bio je jačanje kapaciteta mentora za rad as vaspitačima na razvijanju kvalitetnog inkluzivnog programa zasnovanog na savremenim pedagoškim koncepcijama u skladu as Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“, kao i jačanje kapaciteta mentora za pokretanje promene u predškolskoj ustanovi. Pored toga, EU je obezbedila i donaciju za opremanje predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat, za didaktičku, IT opremu i nameštaj.