Smeštaj

Tokom više od tri decenije rada stalno smo unapređivali kvalitet smeštaja tako da danas imamo zavidan nivo materijalnih i kadrovskih uslova, razvijene oblike rada sa decom i moderne postavke u ostvarivanju svojih delatnosti.