Trodnevna obuka za radnu grupu

U Brzeću do 25-27. Septembra 2019. godine u okviru SUPER projekta (Support to preschool education system reform in Serbia – Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji) koji finansira Evropska unija održana je prva trodnevna obuka za radnu grupu koju čine: direktor predškolske ustanove, predstavnici lokalne samouprave, doma zdravlja i centra za socijalni rad. Cilj ove obuke je osnaživanje i jačanje profesionalnih kapaciteta lokalnih zajednica da planiraju i upravljaju predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Radionicu su vodile Milena Mihajlović i Aleksandra Kalezić Vignjević iz CIP–Centra za interaktivnu pedagogiju.