Uskršnji vašar

Poštujući tradiciju i tradicionalne običaje, u vrtićima „Sunce“i „Čarolija“, priredjen je Uskršnji vašar, koji traje od 25.-28.aprila 2016.godine.

Vašar su organizovali vaspitači, deca i roditelji.Svi zajedno uživali su u pripremama za ovu manifestaciju.

U holovima oba vrtića napravljeni su štandovi sa puno ručnih radova sa simbolima Vaskrsa (jaja ukrašena različitim tehnikama, raznobojne čestitke, različite figure, ukrasi…)

Vašar pored edukativnog ima i prodajni karakter, a sredstva prikupljena od prodaje rukotvorina, namenjena su kupovini igračaka.