Šta je potrebno za upis?

Predškolska ustanova “Sunce” Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece jednom godišnje (april-maj), pri čemu roditelj/staratelj može podneti zahtev lično u prostorijama objekta “Sunce” kod referenta u periodu od 08:00-12:00 časova ili elektronskim putem na portalu E-uprave tokom celog dana za vreme trajanja konkursa.

Uz zahtev, koji možete preuzeti lično u prostorijama vrtića ili sa sajta ustanove, za upis deteta obavezno priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko zahtev podnosite lično)
  2. Potvrda o radnom odnosu roditelja/staratelja (za celodnevni boravak)
  3. Fotokopija zdravstvene knjižice deteta
  4. Fotokopija kartona o redovnom vakcinisanju

Ako zahtev za upis podnosite elektronskim putem na portalu E-uprave, ustanova automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu i potvrdu o radnom angažovanju roditelja.

Ukoliko Vam je potrebno više informacija i imate još neka pitanja vezana za upis možete doći kod nas svakog radnog dana od 08.00 – 15.00 časova. Takođe možete nas pozvati na telefon 027/381-534 ili kontaktirati putem mejla vrticsunce79@gmail.com

OBRAZAC PRIJAVE