Predškolska ustanova „Sunce“ kroz istoriju

Prvi začeci organizovanog vaspitno – obrazovnog rada na predškolskom uzrastu na teritoriji Opštine Kuršumlija datiraju još od kraja 1934. godine. Prvi vaspitač odnosno zabavljač (naziv datira iz tog vremena) bila je Marija Nunić, dubrovčanka koja se kasnije udala za Antona babića, sudiju iz Kuršumlije.


Zabavište je otvoreno pri državnoj osnovnoj školi u Kuršumliji, a na inicijativu „Kola srpskih sestara“. Bila je oformljena jedna grupa sa preko 30 dece. Zabavište je radilo kontinuirano do 1940. godine da bi u toku drugog svetskog rata prekinulo sa radom. Ponovo je otvoreno 1944. / 1945. godine.28. avgusta 1977. godine postavljen je kamen temeljac i otpočelo se sa izgradnjom Kombinovane dečije ustanove odnosno vrtića. Investiciono – tehničku dokumentaciju za objekat uradio je „INTER-EXPORT“ TOZD-ENGINEERING iz Ljubljane, a glavni projektant bio je Franc Abvelj. Izvođač radova bilo je građevinsko preduzeće „Napredak“ iz Kuršumlije.

Dečiji vrtić „Sunce“ zvanično počinje sa radom 26. novembra 1979. godine.


U toku narednih godina vrtić „Sunce“ polako počinje da dobija svoje lice, naime izvršeno je betoniranje staza i platoa, izrada peščanika i dvorišnih igračaka. Od svog osnivanja 1979. godine, dečiji vrtić „Sunce“ beleži stalni porast broja dece pa su septembra 1987. godine započeli radovi na dogradnji vrtića kojim će se dobiti 4 radne sobe i jedna višenamenska (fiskulturna) sala. Ivođač radova bilo je građevinsko preduzeće „Napredak“ iz Kuršumlije i „Hidroenergetika“ iz Beograda, a projektnu dokumentaciju uradio je „Jugoprojekat“ iz Beograda. Maja meseca 1990. godine okončani su radovi na dogradnji vrtića. Ukupna površina dograđenog dela iznosila je 650 m2. Tako da malšani koji pohađaju vrtić borave u prostoru od 1850 m2. Tokom godina suočili smo se sa problemom velikog broja zahteva za nove polaznike sa jedne strane i manjka smeštajnog kapaciteta sa druge strane. Odlukom Izvršnog odbora SO Kuršumlija od 21. januara 2002, godine, a u skladu sa Programom podrške opštinama koji se organizovao u saradnji sa Švajcarskom vladom I SDC Kraljevo, Predškolska ustanova „Sunce“ je izabrana za jednog od učesnika MSP radionice. Vrtić „Sunce“ ušao je u uži izbor i dobio donaciju. Na javnom konkursu za izradu idejnog rešenja komisija je izabrala AD „Građevinaprojekt“ iz Niša koji će projektovati celokupan objekat i slobodan prostor. Izvođač radova bio je AD „Željin“ iz Aleksandrovca.


Površina objekta „Čarolija“ iznosi 811 m2, a površina dvorišnog prostora iznosi 4393 m2. Objekat „Toplička čarolija“ radi u sastavu Predškolske ustanove „Sunce“ u Kuršumliji kao njena radna jedinica. „Toplička čarolija“ otpočela je sa radom 15. februara 2008. godine. Danas predškolska ustanova „Sunce“ broji oko 400 dece, sa željom i nadom da imamo još veći broj novih polaznika.