Dobrodošli

Predškolska ustanova „Sunce“ postoji više od 35. godina. Danas posluje u dva objekta u gradu „Sunce“ i Čarolija“. Naš cilj vaspitanja i obrazovanja je da doprinesemo celovitom razvoju deteta, podsticanjem da dete razvije svoje kapacitete, proširi iskustvo i izgradi saznanja o sebi, drugima i svetu koji ga okružuje…

Aktivnosti

Naša ustanova se bavi neposrednim vaspitno – obrazovnim radim, negom, ishranom, preventivno – zdravstvenom zaštitom dece uzrasta od 12 meseci do polaska u školu.U okviru Predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju…

Smeštaj

Tokom više od tri decenije rada stalno smo unapređivali kvalitet smeštaja tako da danas imamo zavidan nivo materijalnih i kadrovskih uslova, razvijene oblike rada sa decom i moderne postavke u ostvarivanju svojih delatnosti…


22 maj

Uputstvo za roditelje

Uputstvo za roditelje koji podnose zahtev za upis deteta u ustanovu elektonskim putem …

Pročitaj Više

„Moje dete ide u Vaš vrtic još od jaslica i mi smo prezadovoljni uslovima u vrtiću…“

− Jovana Marković