KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“ KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece:

Pripremno predškolski program

  • celodnevni boravak
  • poludnevni boravak (program u trajanju od 4 časa).

Zakonom je obavezan upis dece rođene u periodu od 01.03.2018. do 29.02.2019. godine. (celodnevni boravak i program u trajanju od 4 časa). Upis važi i za decu koja već pohađaju vrtić a rođena su u navedenom periodu.

Zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu može podneti roditelj/staratelj elektronskim putem na portalu E-uprave ili lično podnošenjem zahteva u prostorijama vrtića „Sunce“ u periodu od 01.04.2024. do 30.04.2024. godine od 08:00 do 12:00 časova

Ukoliko želite da v aše dete elektronskim putem prijavite u predškolsku ustanovu, ustanova automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu i potvrdu o radnom angažovanju roditelja. Lekarsko uverenje dostavićete naknadno, nakon obaveštenja o prijemu deteta u vrtić.

Za podnošenje zahteva, potrebno je da kreirate korisnički nalog na portalu E-uprave.

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove, dobićete dva broja. Prvo dobijate EGN broj. Zatim, dobijate delovodni broj (npr. 736/04.04.2024.) na način koji ste izabrali (mejl ili sms poruka). Ovaj broj je važan za celokupan dalji postupak i molimo vas da ga sačuvate.

Za sva pitanja u vezi upisa, možete se obratiti na sledeće kontakte:

Direktor PU „Sunce“
Marija Pećaranin