Najnovije vesti i obaveštenja

Konkurs za upis dece u PU “Sunce” Kuršumlija za školsku 2023/2024. Godinu

Konkurs za upis dece u PU “Sunce” Kuršumlija  za školsku 2023/2024. Godinu

Jednodnevni profesionalni susreti praktičara u okviru Modela zajednice profesionalnog učenja

Jednodnevni profesionalni susreti praktičara u okviru Modela zajednice profesionalnog učenja

U subotu, 26.11.2022. godine, u Nišu u JPU “Pčelica”-objekat “Bambi”, u okviru Modela zajednice profesionalnog učenja održani su Jednodnevni profesionalni susreti. Na susretima su učestvovali vaspitači i stručni saradnici predškolskih ustanova iz Niša, Prokuplja, Blaca i Kuršumlije. Našu ustanovu predstavljali su: Marija Pećaranin, direktor, Gordana Nikolić, pomoćnik direktora, Jelena Veljović, stručni saradnik-pedagog, Snežana Deljanin, vaspitač, Ana Nikolić, vaspitač, Anka Jovanović, vaspitač i Sanja Milisavljević, vaspitač.

VASPITNO-OBRAZOVNI RAD U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI PO NOVIM OSNOVAMA PROGRAMA ,,GODINE UZLETA”

VASPITNO-OBRAZOVNI RAD U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI PO NOVIM OSNOVAMA PROGRAMA ,,GODINE UZLETA”

U septembru 2021. godine naša ustanova počela je sa primenom novih Osnova programa ,,Godine uzleta”. U video snimku možete pogledati deo zajedničkog rada dece, roditelja i zaposlenih tokom školske 2021/2022. godine. Porodica kao primarni i najvažniji vaspitač dece ima važno mesto u programu vrtića, zato, dragi roditelji, veoma nam je značajna saradnja sa vama i hvala vam na dosadašnjoj saradnji i učešću u radu vrtića.

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“ KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“  KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU  2022/2023. GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece uzrasta 1 – 5,5 godina celodnevni program. Podnošenje zahteva za upis će se vršiti u periodu od 04.05.2022. do 31.5.2022. godine od 08:00 do 12:00 časova.   ***NAPOMENA*** S obzirom da se konkurs raspisuje jednom godišnje, a podnešeni zahtevi važe godinu dana, molimo roditelje da isplaniraju i blagovremeno podnesu zahtev za upis deteta. Dokumentacija koja je potrebna za upis deteta u.

KONKURS ZA UPIS DECE ZA PRIPREMNO-PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

KONKURS ZA UPIS DECE ZA PRIPREMNO-PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Na osnovu: Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. Zakoni, 10/2019, 27/2018 –dr zakon, 6/2020 i 129/2021) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, broj 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. Zakon i 10/2019,86/2019-dr. zakon,157/2020- dr. zakon,123/2021-dr. zakon i 129/2021) Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu („Sl. glasnik RS“, 44/2011).

KONKURS ZA UPIS DECE PU ” SUNCE”

KONKURS ZA UPIS DECE PU ” SUNCE”

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

PROŠIRUJEMO NAŠE KAPACITETE

PROŠIRUJEMO NAŠE KAPACITETE

Danas su počele sa radom 3 radne sobe, koje su dograđene u objektu “Čarolija”. Primljeno je 70 deteta sa teritorije naše opštine.

ZAVRŠETAK AKTIVNOSTI SUPER PROJEKTA

ZAVRŠETAK AKTIVNOSTI SUPER PROJEKTA

Aktivnosti SUPER projekta završene su 10. septembra 2021. Ostvareni su brojni rezultati na unapređenju i razvoju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa koncepcijom novih Osnova programa – Godine uzleta.   Rezultat 1. Jačanje profesionalnih kapaciteta JLS za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem: •    razvijen 1 program obuke za timove JLS; •    održano 7 obuka za predstavnike iz 50 JLS; •    obučeno 177 predstavnika JLS; •    razvijen.

Boravak u novim prostorijama “Zvezdica”

Boravak u novim prostorijama “Zvezdica”

Deca iz pripremno predškolskih grupa iz objekta “Čarolija” od danas borave u novim prostorijama u objektu “Zvezdica”-pri OŠ “Miloje Zakić”.

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“ KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“  KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU  2021/2022. GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis: Dece uzrasta 1-5,5 godina celodnevni program Dece za pripremno predškolski program (celodnevni boravak i program u trajanju od 4 časa). Zakonom je obavezan upis dece rođene u periodu od 01.03.2015. do 29.02.2016. godine. (celodnevni boravak i program u trajanju od 4 časa). Upis važi i za decu koja već pohađaju vrtić a rođena su u navedenom periodu. Upis će se vršiti u.

1 2 9 10