VASPITNO-OBRAZOVNI RAD U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI PO NOVIM OSNOVAMA PROGRAMA ,,GODINE UZLETA“

U septembru 2021. godine naša ustanova počela je sa primenom novih Osnova programa ,,Godine uzleta“. U video snimku možete pogledati deo zajedničkog rada dece, roditelja i zaposlenih tokom školske 2021/2022. godine. Porodica kao primarni i najvažniji vaspitač dece ima važno mesto u programu vrtića, zato, dragi roditelji, veoma nam je značajna saradnja sa vama i hvala vam na dosadašnjoj saradnji i učešću u radu vrtića.