eVrtić

Građani opštine Kuršumlija od sada na elektronski i potpuno besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu.

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Od ove godine usluga će biti omogućena u 140 gradova i opština kao lakši, brži, elektronski i potpuno besplatan način prijave dece u predškolske ustanove.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Predškolskoj ustanovi „Sunce“ na broj telefona: 027/381-534.

Informacije o elektronskoj prijavi dece za upis u Predškolsku ustanovu „Sunce“ možete pratiti i na sajtu Opštine Kuršumlija preko web-adrese https://kursumlija.org/predskolska-ustanova/