KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“ KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece uzrasta 1 – 5,5 godina celodnevni program.

Podnošenje zahteva vršiće se u periodu od 01.05.2024. do 31.5.2024. 

***NAPOMENA***

S obzirom da se konkurs raspisuje jednom godišnje, a podnešeni zahtevi važe godinu dana, molimo roditelje da isplaniraju i blagovremeno podnesu zahtev za upis deteta.

Zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu  može podneti roditelj/staratelj elektronskim putem na portalu E-uprave. Predškolska ustanova automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu i potvrdu o radnom angažovanju roditelja. Lekarsko uverenje dostavićete naknadno, nakon obaveštenja o prijemu deteta u vrtić.

Za podnošenje zahteva, potrebno je da kreirate korisnički nalog na portalu E-uprave. Nakon kreiranja naloga, potrebno je da se prijavite i pokrenete uslugu.

Pre slanja popunjenog zahteva, neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke.

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove, dobićete dva broja. Prvo dobijate EGN broj. Zatim, dobijate delovodni broj (npr. 130/04.05.2024.) .Ovaj broj je vazan za celokupan dalji postupak i molimo vas da ga sačuvate.  
Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite i dr., neophodno je da roditelji/staratelji dostave licno kod referenta u vrtic  dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju navedeni status.

Za sva pitanja u vezi upisa, možete se obratiti na sledeće kontakte:

Direktor PU „Sunce“
Marija Pećaranin

— admin