KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“ KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis dece uzrasta 1-5,5 godina – celodnevni program.

Zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu može podneti roditelj/staratelj :

  • lično u objektu „Sunce“ u ulici Kosovskoj 36a u periodu od 02.11.2020. do 16.11.2020. godine od 08:00 do 11:00 časova. Uz zahtev, dobićete i spisak potrebne dokumentacije, koju treba da dostavite sa popunjenim zahtevom. Pri dolasku u ustanovu, u obavezi ste da nosite masku i da se pridržavate fizičke distance od 2 metra.
  • i elektronskim putem na portalu E-uprave na linku https://euprava.gov.rs/usluge/5651 u periodu od 02.11.2020. do 16.11.2020. godine.

Roditelji čija deca još uvek nisu primljena u vrtić, ne moraju ponovo da podnose zahtev, jer su već podneli na prethodnom konkursu za upis.

Ukoliko želite da Vaše dete elektronskim putem prijavite u predškolsku ustanovu, ustanova automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu i potvrdu o radnom angažovanju roditelja. Lekarsko uverenje dostavićete naknadno, nakon obaveštenja o prijemu deteta u vrtić.

Za podnošenje zahteva, potrebno je da kreirate korisnički nalog na portalu E-uprave. Uputstvo o kreiranju naloga možete videti klikom na sledeći link https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

Nakon kreiranja naloga, potrebno je da se prijavite i pokrenete uslugu na linku https://euprava.gov.rs/usluge/5651

Uputustvo za popunjavanje zahteva možete pogledati na sledećem linku https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

Pre slanja popunjenog zahteva, neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke. Nepotpuni, netačno popunjeni i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove, dobićete dva broja. Prvo dobijate EGN broj. Zatim, dobijate delovodni broj (npr. 736/04.11.2020.) na način koji ste izabrali (mejl ili sms poruka). Ovaj broj je najvažniji za celokupan dalji postupak i molimo vas da ga sačuvate.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite i dr., neophodno je da roditelji/staratelji dostave i dodatnu dokumentaciju na adresu elektronske pošte evrtickursumlija@gmail.com kojom dokazuju navedeni status.

Za sva pitanja u vezi upisa, možete se obratiti na sledeće kontakte:

 

Direktor PU „Sunce“

Marija Pećaranin