Održan “Sportski dan“ u okviru “Dečije nedelje“

U sklopu “ Dečije nedelje “, i ove godine je u vrtiću “Sunce“ i “Čarolija“ održan “Sportski dan“. Deca starijih vaspitnih grupa imala su priliku da se druže i takmiče u raznim ekipnim igricama.