Seminar „Efikasno disciplinovanje – pristupi i tehnike“

U subotu ,19. marta , u našem vrtiću održan je seminar pod nazivom “ Efikasno disciplinovanje – pristupi i tehnike.“ Seminaru je prisustvovalo tridesetak zaposlenih.