UPIŠITE SE U NAŠ VRTIĆ

KONKURS ZA UPIS DECE U PU „SUNCE“
KURŠUMLIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 
Predškolska ustanova „Sunce“ Kuršumlija raspisuje konkurs za upis:

  • Dece uzrasta 1-5,5 godina celodnevni program
  • Dece za pripremno predškolski program (celodnevni i u trajanju od 4 časa)

Za decu koja već pohađaju vrtić, nije potrebno ponovo podnošenje zahteva.

Zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu može podneti roditelj/staratelj elektronskim putem na portalu E-uprave na linku https://euprava.gov.rs/usluge/5651 u periodu od 4.5.2020. do 31.5.2020. godine. Nakon ukidanja vanrednog stanja, imaćete mogućnost i ličnog podnošenja zahteva u prostorijama vrtića, o čemu ćete biti naknadno obavešteni.

Ukoliko želite da v aše dete elektronskim putem prijavite u predškolsku ustanovu, ustanova automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu i potvrdu o radnom angažovanju roditelja. Lekarsko uverenje dostavićete naknadno, nakon obaveštenja o prijemu deteta u vrtić.

Za podnošenje zahteva, potrebno je da kreirate korisnički nalog na portalu E-uprave. Uputstvo o kreiranju naloga možete videti klikom na sledeći link https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

Nakon kreiranja naloga, potrebno je da se prijavite i pokrenete uslugu na linku https://euprava.gov.rs/usluge/5651

Uputustvo za popunjavanje zahteva možete pogledati na sledećem linku https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

Pre slanja popunjenog zahteva, neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke. Nepotpuni, netačno popunjeni i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove, dobićete dva broja. Prvo dobijate EGN broj. Zatim, dobijate delovodni broj (npr. 736/04.05.2020.) na način koji ste izabrali (mejl ili sms poruka). Ovaj broj je najvažniji za celokupan dalji postupak i molimo vas da ga sačuvate.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite i dr., neophodno je da roditelji/staratelji dostave i dodatnu dokumentaciju na adresu elektronske pošte evrtickursumlija@gmail.com kojom dokazuju navedeni status.

Za sva pitanja u vezi upisa, možete se obratiti na sledeće kontakte:

  • Dejana Gvozdenović 064/63-58-434 od 08:00-12:00 časova
  • Jelena Veljović 062/84-75-182 od 08:00-12:00 časova
  • Mejl: evrtickursumlija@gmail.com
  • Fejsbuk stranica vrtića

Direktor PU „Sunce“
Marija Pećaranin