ZAVRŠETAK AKTIVNOSTI SUPER PROJEKTA

Aktivnosti SUPER projekta završene su 10. septembra 2021.

Ostvareni su brojni rezultati na unapređenju i razvoju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa koncepcijom novih Osnova programa – Godine uzleta.  

Rezultat 1. Jačanje profesionalnih kapaciteta JLS za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem:
•    razvijen 1 program obuke za timove JLS;
•    održano 7 obuka za predstavnike iz 50 JLS;
•    obučeno 177 predstavnika JLS;
•    razvijen Predlog uputstva za razvoj lokalnih strategija i akcionih planova;
•    47 timova JLS je izradilo predloge strategija;
•    Skupštine opština  29 JLS je usvojilo lokalne strategije: Kuršumlija, Blace, Ćićevac,  Medveđa, Brus, Koceljeva, Mali Zvornik, Ljubovija, Priboj, Bajina Bašta, Boljevac, Svrljig, Ražanj, Bosilegrad, Velika Plana, Kučevo, Batočina, Žabari, Golubac, Mali Iđoš, Irig, Bač, Srbobran, Malo Crniće, Sečanj, Alibunar, Žitište, Plandište and Bela Crkva;
•    Održana su  2 konsultativna sastanka sa predstavnicima lokalnih timova iz 47 JLS;
•    Održana su 3 radna sastanka sa predstavnicima JLS i predškolskih ustanovi o važnosti promotivnih aktivnosti.

Rezultat 2. Jačanje profesionalnih kompetencija praktičara u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje
•    Razvijen dvodnevni i trodnevni program obuke za mentore;
•    Izabrano i obučeno 52 mentora;
•    Razvijen program kombinovane (2 dana uživo i 1 dan onlajn) obuke za vaspitače;
•    Održane su 44 dvodnevne obuke vaspitača;
•    Održana jednodnevna onlajn obuka vaspitača;
•    1290 vaspitača prošlo dvodnevnu uživo obuku; 
•    1351 vaspitača je prošlo jednodnevnu onlajn obuku;
•    1247 vaspitača je prošlo celokupnu trodnevnu obuku;
•    77 vaspitača je prošlo samo jednodnevnu onlajn obuku; 
•    Održana su 3 konsultativna sastanka sa mentorima;
•    Održana su 2 vebinara za mentore (Kuda i kako dalje i Učimo iz primera);
•    Razvijeni i distribuirani resursi i materijali za učenju i razmenu sa vaspitačima ;
•    Realizovane su supervizije sprovođenja praktičnih zadataka za implementaciju WANDA metode
•    Izrađena je aplikacija za elektronsku pedagošku dokumentaciju;
•    Izrađeno je Uputstvo za korišćenje aplikacije za elektronsku pedagošku dokumentaciju;
•    Razvijen program obuke  WANDA (3+2);
•    Preveden, pripremljen za štampu i distribuiran mentorima u 50 PU Priručnik i materijali za WANDA metod;
•    Realizovana je WANDA obuka za 52 mentora;
•    Realizovane 92 provere opreme i materijala u 55 JLS i 56 PU.

Rezultat 3. Unapređivanje zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, u skladu sa ZOSOV i ZPVO i Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja
•    Izrađeno  Stručno uputstvo za izradu predškolskog programa;
•    Izrađeni predlozi 3 pravilnika koji su usvojeni i objavljeni u Službenom Glasniku Republike Srbije;17 opština je usvojilo adaptirani i revidirani Akt o mreži javnih predškolskih ustanova (Ćićevac, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Bajina Bašta, Ljig, Boljevac, Svrljig, Žagubica, Velika Plana, Kučevo, Petrovac na Mlavi, Golubac, Mali Iđoš, Opovo, Žitište and Bela Crkva).

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti kontinuirano smo nastojali da:
•    gradimo tim eksperata koji poseduje stručnost i kapacitete za uspešno vođenje obuka i razvoj prakse, oslanjanjem na  lokalne stručnjake,
•    jačamo unutrašnje kapacitete lokalne zajednice i predškolske ustanove kao ključnih pokretača promene u pravcu otvorenog i inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
•    kroz programske aktivnosti ostvarimo komplementarnost sa drugim inicijativama obrazovne politike u oblasti PVO,
•    fleksibilno i efektivno se usaglašavamo sa kontekstualnim okolnostima.

Projektni tim se zahvaljuje svim predškolskim ustanovama i jedinicama lokalnih samouprava na uspešnoj saradnji tokom poslednje dve i po godine.

 

Izvor: https://super.euzatebe.rs/rs/vesti/zavrsetak-aktivnosti-super-projekta